Crashplan

Uit arl.nu wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Crashplan smb login

https://web-eam-msp.crashplanpro.com/login/#/login?to=%2Fconsole%2F


Crashplan NAS restore

vi /Applications/CrashPlan.app/Contents/Resources/Java/conf/ui.properties enable

 1. servicePort=4200

LET op, spaties achter nummer zijn kritisch!!!!

Open ssh verbinding naar NAS, dmv:

ssh -L 4200:localhost:4243 root@192.168.1.22

waarbij het adres kan wijzigen naar 192.168.1.100 ?

start nu de crashplan client

om terug te draaien: stop crash plan client

vi ui.properties weer en zet hem weer op defaults

stop ssh evt

start crash plan client weer, je moet nu weer lokaal zijn.

v2 oct 2015

Om vanaf mijn linux bak, te connecten:

cd /var/lib/crashplan
cp -pr .ui_info_arl_nnas .ui_info
cd /usr/local/crashplan/conf
cp -pr ui.properties_arl_nnas ui.properties

en start crashplan

inhoud van de 2 veranderde bestanden

.ui_info

arl@arl-tux:/var/lib/crashplan$ diff .ui_info .ui_info_arl_nnas 
1c1
< 4243,9876be8d-9e9d-4388-b473-fe2f94b23198,127.0.0.1
\ No newline at end of file
---
> 4200,9876be8d-9e9d-4388-b473-fe2f94b23198,127.0.0.1

de poort is anders

en:

ui.properties

root@arl-tux:/usr/local/crashplan/conf# diff ui.properties_arl_nnas ui.properties
3c3
< servicePort=4200 
---
> #servicePort=4243
14c14
< #font.tab=
---
> #font.tab=
\ No newline at end of file

Crashplan linux settings

Ubuntu#2._Installeer_de_http:.2F.2Fcrashplan.com.2F_applicatie

Crahsplan backup log file locations

Als de backup niet compleet gaat, kun je dit zien, vanuit de applicatie, en dan naar geschiedenis, dan staat daar een entry zoals:

unable to backup 5 files ... next attempt 15 min

De locatie van de log files zijn:

http://support.code42.com/CrashPlan/Latest/Troubleshooting/Reading_CrashPlan_App_Log_Files

Operating System 	Location
Windows Vista/7/8/2008 	C:\ProgramData\CrashPlan\log
Windows XP/2003 	C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CrashPlan\log
Mac 	/Library/Logs/CrashPlan
Linux 	/usr/local/crashplan/log
Solaris 	/opt/sfw/crashplan/log

Maak een copy van de logfile (anders is hij in gebruik, en niet leesbaar), en open deze

crashplan synology

http://www.hanselman.com/blog/UPDATED2014HowToSetupCrashPlanCloudBackupOnASynologyNASRunningDSM50.aspx

log files location

on the synology, logs can be found on below locations:

PietNas> ls -lsart
  4 drwxr-xr-x  2 root   root     4096 Mar 28 12:56 .
  0 -rw-r--r--  1 root   root       0 Mar 29 14:45 engine_error.log
  4 drwxr-xr-x  12 root   root     4096 Mar 29 14:45 ..
  4 -rw-r--r--  1 root   root     3215 Mar 29 14:45 engine_output.log
  0 -rw-r--r--  1 root   root       0 Mar 29 14:45 restore_files.log.0
  4 -rw-r--r--  1 root   root     3209 Mar 29 14:46 history.log.0
1996 -rw-r--r--  1 root   root    2039734 Mar 29 14:46 backup_files.log.0
 40 -rw-r--r--  1 root   root     40248 Mar 29 15:10 app.log
2656 -rw-r--r--  1 root   root    2712920 Mar 29 15:56 service.log.0
PietNas> pwd
/volume1/@appstore/CrashPlan/log

connect with crashplan on the synology (mac)

please note the version needs to be the same, synology will not go higher as 4.7

1. stop crashplan (quit on the top icon)

2. open terminal

3. cd to

Han-767:conf hanlensen$ pwd
/Applications/CrashPlan.app/Contents/Resources/Java/conf

4. to connect to synology Update 5-11-2016, ui.properties niet meer nodig, alleen .ui_info

Han:conf hanlensen$ cp -pr ui.properties_pietnas ui.properties
Han:conf hanlensen$ diff ui.properties ui.properties_lokaal 
2,3c2,3
< serviceHost=192.168.178.28
---
> #serviceHost=127.0.0.1

en pas de .ui_info ook aan

op de nas opvragen:

admin@PietNas:/var/lib/crashplan$ cat .ui_info 
4243,xxx,0.0.0.0

en pas dit op de client ook aan, zodat het gelijk is, maar verander het laatste deel, naar het ip adres van de NAS!!!

mac “/Library/Application Support/CrashPlan/.ui_info” (Mac OS X installed for all users)
Han:CrashPlan hanlensen$ sudo cp -pr .ui_info_pietnas .ui_info
Password: 
Han:CrashPlan hanlensen$ pwd
/Library/Application Support/CrashPlan


5. start crashplan via spotlight

5a. om te zien of je correct zit, kun je naar settings gaan (name of computer):

Bestand:Crash pietnas.png

6. to roll back:

7. stop crashplan again

8. in terminal: Update 5-11-2016, ui.properties niet meer nodig, alleen .ui_info

Han:conf hanlensen$ cd /Applications/CrashPlan.app/Contents/Resources/Java/conf
Han:conf hanlensen$ sudo cp -pr ui.properties_lokaal ui.properties
Han:conf hanlensen$ cd /Library/Application Support/CrashPlan
Han:conf hanlensen$ sudo cp -pr .ui_info_lokaal .ui_info

9. start crashplan via spotlight

crashplan synology probleem

crashplan wou updaten, dit ging fout

http://pcloadletter.co.uk/2012/01/30/crashplan-syno-package/

even lezen, en oplossing vinden.

de copy naar jna.jar deed het nog niet voor mij

na onderstaand wel:

unzip -o /var/packages/CrashPlan/target/upgrade/1435726800440.jar “*.jar” -d /var/packages/CrashPlan/target/lib/
unzip -o /var/packages/CrashPlan/target/upgrade/1435726800440.jar “lang/*” -d /var/packages/CrashPlan/target/

mv /var/packages/CrashPlan/target/upgrade/1435726800440.whatevervalue/upgrade.sh /var/packages/CrashPlan/target/upgrade/1435726800440.whatevervalue/upgrade.sh.old

–> NOTE THERE ARE SEVERAL DIRECTORY’S, YOU HAVE TO RUN THIS COMMAND FOR EVERY DIRECTORY !!!!!
(ik had alleen de laatste map laten, staan, ik had erg veel mappen)

mv /var/packages/CrashPlan/target/upgrade/1435726800441.whatevervalue/service.log.xml /var/packages/CrashPlan/target/conf/service.log.xml

en daarna via de synology gui gestart, en daarna wachten totdat backup start

let op, starten (van backup) duurt even:

Bestand:Crashplan syn start.png

gevonden bij patters/ pcload...

frold
April 16, 2016 at 17:04

Thanks it was quite simple to get to work using DS212j (with ARM5)

I did a fresh install, as I have a newly installed DSM 6 DiskStation

Installed java7
Rebooted Diskstation
Installed CrashPlan using Patters 4.52 package
Rebooted Diskstation

Logged in via SSH (from my desktop)
ssh -p admin@ip-adress
cd /var/packages/CrashPlan/target
sudo vi install.vars

changed
JAVACOMMON=/volume1/@appstore/CrashPlan/jre/bin/java
into
JAVACOMMON=/volume1/@appstore/java7/jre/bin/java

How to use the vi editor
Type “i” to go to edit/insert mode
Then I made the changes
Press ESC
Then type
“:wq”
To write and quit

Restarted DiskStation

Did connect using my disktop installation of CrashPlan (4.6.0) after I did the settings Patters recommand about token value:
4243,9ac9b642-ba26-4578-b705-124c6efc920b,0.0.0.0….

op dit moment de java7 update nog niet gedaan.....

en als ik kijk, zie ik:

admin@PietNas:/var/packages/CrashPlan/target$ which java
/var/packages/Java7/target/j2sdk-image/bin/java

en

admin@PietNas:/volume1/@appstore/Java7/j2sdk-image/jre/bin$ ./java -version
java version "1.7.0_60"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_60-b19)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 24.60-b09, mixed mode)

crashplan synology probleem url 2

http://chrisnelson.ca/2015/07/02/fixing-crashplan-4-3-0-on-synology/

crashplan jna 1 mei 2016

https://pcloadletter.co.uk/2012/01/30/crashplan-syno-package/

Luca
April 28, 2016 at 19:33

New version (today’s one) still doe not work.
I had to download from: https://maven.java.net/content/repositories/releases/net/java/dev/jna/jna/4.2.2/jna-4.2.2.jar
and substitute it in:
/var/packages/CrashPlan/target/bin

Hope you’ll solve…

dat deed het wel voor mij.

aanloggen als admin user, en dan

sudo -s

als je wilt zien, wat hij aan het backuppen is:

admin@PietNas:/var/packages/CrashPlan/target/log$ tail -1000 backup_files.log.0
...
I 05/01/16 12:53PM 42 e7087069d15b45a70bce0c217445682b 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/Fam/PICT0036.JPG (1162612) [6,34,187260,0,0,76,44]
I 05/01/16 12:53PM 42 d676e3c895626a0a2e13f3f19634c29c 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/Fam/PICT0044.JPG (1259506) [1,43,14923,0,0,47,7]
I 05/01/16 12:53PM 42 ad5bba54acb9a3f14b8159fbd1d0fa49 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/Fam/DSC00004.JPG (1358904) [42,0,1358904,0,0,412,412]
I 05/01/16 12:53PM 42 b088584abe71dea9d8db2f23bfbb96aa 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/Fam/PICT0035.JPG (1468993) [45,5,1443913,0,0,475,472]
I 05/01/16 12:53PM 42 c59080919aecf71ea2a553447e3f0a85 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/Fam/PICT0046.JPG (1602668) [0,57,0,0,0,55,2]
I 05/01/16 12:53PM 42 3fe720f4118d6a78f45a9891c3c52185 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/Fam/PICT0037.JPG (1602280) [30,27,965773,0,0,336,312]
I 05/01/16 12:53PM 42 b916fd684f0fa57103e2a6cce7981fc4 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/Fam/PICT0033.JPG (1723492) [0,61,0,0,0,62,5]
I 05/01/16 12:53PM 42 cfba352f056c4d0cb80714de9aa0625a 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/Fam/PICT0032.JPG (1750666) [41,21,1310767,0,0,378,360]
I 05/01/16 12:54PM 42 f625cc73ba01533ddb32d5245d983573 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/Fam/PICT0031.JPG (1710052) [44,16,1433993,0,0,451,438]
I 05/01/16 12:54PM 42 30e7c5b8260cf41787407eb1a3325bfe 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/Fam/PICT0047.JPG (1721279) [24,37,762605,0,0,242,209]
I 05/01/16 12:54PM 42 5fbd5101287ba2984ecc5ca2cb26ac43 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/Fam/PICT0034.JPG (1743974) [0,61,0,0,0,59,2]
I 05/01/16 12:54PM 42 7eb9f3c8f5c60482ea738ba1ff8221dc 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/Fam/PICT0045.JPG (1885729) [0,66,0,0,0,71,9]
I 05/01/16 12:54PM 42 d18991d732f4d40bcc7854dde7945f24 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/Fam/PICT0043.JPG (2026276) [62,8,1983689,0,0,719,714]
I 05/01/16 12:54PM 42 112c7c0aa224b7c0a5bb776df0c2f5ee 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/Fam/PICT0039.JPG (2009219) [0,69,0,0,0,71,6]
I 05/01/16 12:54PM 42 5b3ad470230258b6d9f3edb22e94e02c 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/Fam/PICT0038.JPG (2057489) [0,71,0,0,0,71,4]
I 05/01/16 12:54PM 42 c2e18baaae4b03c1baf946a26556e95e 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/Fam/SAM_0390.jpg (131011) [4,0,131011,0,0,22,22]
I 05/01/16 12:54PM 42 510ec20466da36daac9d16d94b401b07 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/Fam/SAM_0408.jpg (84264) [3,0,84264,0,0,18,18]
I 05/01/16 12:54PM 42 ba7580cd0c25ce54212ade07e8d86778 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/Fam/Een trotse tante (2).JPG (172004) [6,0,172004,0,0,27,27]
I 05/01/16 12:54PM 42 c34a6cab647a5acc48d36fdf30bbe2e7 1 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/caravan
I 05/01/16 12:54PM 42 f4a47b0a9ef25f68f78fce54c8f886f6 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/caravan/Image8.jpg (951077) [30,0,951077,0,0,296,296]
I 05/01/16 12:54PM 42 d5efce3b730e0cd32c4003aef1b8b062 1 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/caravan - kopie
I 05/01/16 12:54PM 42 18a836499046eaa78480b6f8c87f0e65 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/caravan - kopie/Image8.jpg (951077) [0,30,0,0,0,29,0]
I 05/01/16 12:54PM 42 94758ce22f17b2187172440dd4d4522c 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/caravan - kopie/Image7.jpg (1522476) [47,0,1522476,0,0,470,470]
I 05/01/16 12:54PM 42 9bd20a83cfd3a762730b920394777d67 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/caravan - kopie/Image5.jpg (1479022) [46,0,1479022,0,0,460,460]
I 05/01/16 12:54PM 42 d1450ff1d2d586dfecaa8da2272effa6 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/caravan/Image7.jpg (1522476) [0,47,0,0,0,46,0]
I 05/01/16 12:54PM 42 64b92ea85e0fded892913f9d41b8d188 0 /volume1/PietNas/piet/mijn doc/Mijn afbeeldingen/caravan/Image5.jpg (1479022) [0,46,0,0,0,45,0]

En dit kun je dan ook in de GUI zien, aan de dsm kant, in de log, maar daar alleen dat hij 502Mb gevonden heeft om te backuppen

crashplan 4.8/ java 8 probleem/ workaround

https://pcloadletter.co.uk/2012/01/30/crashplan-syno-package/

Dimi
November 5, 2016 at 14:31

No update from patters yet.

Uninstall CP
Install CP from patters, don’t star the package
Apply the block update fix mentioned here chmod 444 update, etc
Start CP
Wait for sync
Wait for patters to update package

wat meer details:

Per
October 6, 2016 at 17:41
Hi,

I downgraded my DS715 (non-Intel CPU) to 4.7.0 and made the 
/var/packages/CrashPlan/target/upgrade directory to a single read-only file. 
This looks to prevent the auto-update from happening.

Cookbook for the directory:
cd /var/packages/CrashPlan/target
mv upgrade upgrade.tmp
touch upgrade
chmod 444 upgrade

This at least is a stop gap measure until Crashplan disconnects you if you’re not on 4.8…

java versie in /var/packages/Crashplan/target/install.vars

admin@PietNas:/var/packages/CrashPlan/target$ cat install.vars
TARGETDIR=/volume1/@appstore/CrashPlan
BINSDIR=/bin
MANIFESTDIR=/volume1/crashplan/backupArchives
INSTALLDATE=20160728
JAVACOMMON=/var/packages/Java7/target/j2sdk-image/bin/java
APP_BASENAME=CrashPlan
DIR_BASENAME=crashplan
JRE_X64_DOWNLOAD_URL=http://download.code42.com/installs/proserver/jre/jre-7-linux-x64.tgz
JRE_I586_DOWNLOAD_URL=http://download.code42.com/installs/proserver/jre/jre-7-linux-i586.tgz
TARGETDIR=/volume1/@appstore/CrashPlan

4.8 werkt niet meer op non intel, oude packages te vinden op:

http://packages.pcloadletter.co.uk/downloads/old/

deze geinstalleerd, de upgrade folder minder rechten gegeven, en kijken hoelang dit blijft werken.

remote aanloggen ging wat moeizaam, wat mogelijk een work around kan zijn, is de share backuppen via de mac, aangezien, die WEL de share zag, op windows kan het ook, maar wat ingewikkelder

https://support.code42.com/CrashPlan/4/Backup/Backing_Up_A_Windows_Network_Drive

Op de mac van mama, kan een backup set, een mooi alternatief zijn, denk ik.

ik zag nu wel in de logs, dat hij steeds ging proberen te updaten, maar dat het niet ging, wat klopt, want dat is de bedoeling ook....

backup set mounted volume start niet

Probeer eerst eens in de finder, naar de map te gaan, NAS wel eerst starten, zodat mount mogelijk is

als de 2de backup set, de nas, niet loopt, mogelijk moet je dan vanuit gui

instellingen -> nas backup -> selectie controleren nu (lager in het scherm)
doe daarna wel opslaan, anders blijft ontbrekend staan

het probleem wat ik had, is dat hij wel zei nog 44Gb te backupen, maar bij starten, begon hij niet

uit de log

I 02/04/17 11:00AM 42 [pietnas maand backup] Back-up starten naar CrashPlan Central: 11.596 bestanden 
(47,90GB) om een back-up te maken
I 02/04/17 11:02AM 42 [pietnas maand backup] heeft back-up naar CrashPlan Central voltooid: momenteel 
geen nieuwe gegevens om een back-up te maken

terwijl ik zoiets als onderstaand zou verwachten:

I 02/04/17 10:58AM 42 [Han back-up] Back-up starten naar CrashPlan Central: 1 bestand (11,30KB) om een back-up te maken
I 02/04/17 10:58AM 42 cd2d7593b714bbb4129484a116bc9c90 0 
/Users/hanlensen/Library/Application Support/com.apple.sharedfilelist/com.apple.LSSharedFileList.RecentApplications.sfl (11257) [3,0,11257,0,1,2,2]
I 02/04/17 10:58AM 42 [Han back-up] Voltooid back-up naar CrashPlan Central in < 1 minuut: 1 bestand (11,30KB) geback-upt, 
5,20KB gecodeerd en verzonden @ 424 bps [3,0,11257,0,1,2,2]

mogelijk is ook via cli (dubbel klikken op logo)

backup.scan een optie
backup.scan ? geeft uitleg, id nodig
backup.set show daarbij kun je id's opvragen, voor backup.scan

Mounted backup

Als hij zegt, dat het volume niet beschikbaar is, ga op de mac, naar het mounted volume, waarschijnlijk ziet hij hem dan wel, en gaat hij scannen, dit duurt helaas wel even..... Niet ideaal

Mogelijk gaat het beter, als je eerst dit doet, en niet in de stap hierboven, scannen hebt aangezet, en check dan ook de log

Mac /Library/Logs/CrashPlan

nieuw idee:

op de mac naar mounted volume gaan
dan crashplan gui starten

hopelijk kan het dan wel..... ook niet ik zie alleen maar de optie, elke maand scannen, en langer wachten......

of als je crashplan gestart hebt, en naar volume gegaan bent in finder, maar mist nog steeds, vanuit de crashplan app, rechtsboven restart

en dan kijken.....

Als hij ontbrekend zegt doe:

finder naar de piet map gaan
crashplan instellingen -> backup -> nas backup selecteren -> lager in het scherm, selectie controleren nu
hierna ging hij van ontbrekend, naar scannen

updaten stoppen?

root@PietNas:/var/packages/CrashPlan/target/conf# diff my.service.xml my.service.xml_org 
29,30c29,30
<   <upgradeVersion nil="false"/>
<   <upgradeBuildNumber nil="false"/>
---
>   <upgradeVersion nil="true"/>
>   <upgradeBuildNumber nil="true"/>
32c32
<   <upgradeDelay>1500000000</upgradeDelay>
---
>   <upgradeDelay>15000</upgradeDelay>
root@PietNas:/var/packages/CrashPlan/target/conf# 

starten maand backup set mac

als de maand backup set op de mac niet loopt, doe dan bestanden beheren, en wijzig de selectie, extra map erbij of eraf, dan gaat hij weer opnieuw scannen

ik weet in de nieuwe versie niet hoe anders dit te doen.

mogelijk via instellingen

als je op instellingen klikt, in code 42 app, dan instellingen en dan op instellingen backup set klikken, dan heb je daar

scannen op bestandswijzigingen

crashplan remove

http://support.code42.com/CrashPlan/Latest/Getting_Started/Uninstalling_The_CrashPlan_App

Crashplan mac top icon missing

Ik had het geval, dat de top icon er niet meer was. dit was op te lossen, door een herinstallatie, eroverheen.

hij gaf aan, dat hij het icon programma niet kon starten, uninstall ging niet, en verwijderen, ook niet, omdat hij beveiligd was

na de her-install, is hij weer terug


nog wat meer dingen, die je kunt doen/ checken:

bash-3.2# pwd
/Applications/CrashPlan.app/Contents/Resources/Java/conf
bash-3.2# cp -pr ui.properties_org ui.properties
bash-3.2# launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.crashplan.engine.plist
bash-3.2# launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.crashplan.engine.plist

daarna kon ik crashplan weer starten, dat werkte eerder niet, en vanuit de app het taskbar icoon weer starten

crashplan netgear

ik had onderstaande probleem

arl_nnas:/usr/local/crashplan/log# more engine_error.log 
Exception in thread "W967424_ScanWrkr" java.lang.UnsatisfiedLinkError: Error looking up function 
'inotify_init1': /root/ejdk1.8.0_51/linux_i586/jre/bin/java: undefined symbol: inotify_init1


via

https://community.netgear.com/t5/Backing-up-to-your-ReadyNAS/Crashplan-JRE-update-needed/m-p/1013370#M11396

kwam ik erbij dat ik glibc moest updaten

vooraf

arl_nnas:/usr/local/crashplan/upgrade# ldd --version
ldd (GNU libc) 2.7
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Written by Roland McGrath and Ulrich Drepper.

erna

arl_nnas:/usr/local/crashplan/upgrade# ldd --version
ldd (Debian EGLIBC 2.13-38+deb7u8.0) 2.13
Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Written by Roland McGrath and Ulrich Drepper.

start/ stop/status

/etc/init.d/crashplan start/ stop of status

check ook altijd even of / niet vol is, bij raar gedrag

/ vol, omdat upgrade niet goed ging

ik had onderstaande error:

Wed Mar 9 20:26:17 CET 2016 : downloading the JRE using /usr/bin/wget
--2016-03-09 20:26:18-- http://download.code42.com/installs/proserver/jre/jre-7-linux-i586.tgz
Resolving download.code42.com... 216.17.8.19
Connecting to download.code42.com|216.17.8.19|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
Location: https://download.code42.com/installs/proserver/jre/jre-7-linux-i586.tgz [following]
--2016-03-09 20:26:18-- https://download.code42.com/installs/proserver/jre/jre-7-linux-i586.tgz
Connecting to download.code42.com|216.17.8.19|:443... connected.
ERROR: cannot verify download.code42.com's certificate, issued by `/C=US/O=thawte, Inc./CN=thawte SSL CA - G2':
 Unable to locally verify the issuer's authority.
To connect to download.code42.com insecurely, use `--no-check-certificate'.
Unable to establish SSL connection.
Wed Mar 9 20:26:19 CET 2016 : Unable to download JRE from 
http://download.code42.com/installs/proserver/jre/jre-7-linux-i586.tgz; please check network connection

en kwam via:

https://lime-technology.com/forum/index.php?topic=4008.525

en daarna bij

https://support.code42.com/Administrator/4/Troubleshooting/Linux_CrashPlan_App_Unable_To_Download_JRE

en daar de jre 32 bit gedownload

en deze geupload naar:

By default: ~/Downloads/crashplan-install/

In mijn geval, gedownload van CP, geupload naar /backup, en daarna gemoved naar /root

en daar uitgepakt....

dit was helaas nog niet de oplossing, to be continued....

verwijder oude computer

http://support.code42.com/CrashPlan/4/Configuring/Removing_A_Computer_From_Your_Account

in het kort, vanuit de applicatie, kan niet via web, en dan naar bestemmingen, computers, daar de computer selecteren, en deactiveren, daarna is hij ook weg

als de gui geen verbinding meer kan maken, mogelijk door een upgrade

http://support.code42.com/CrashPlan/4/Troubleshooting/Clearing_Your_Cache_For_Quick_Fixes

in het kort, de map:

C:\ProgramData\CrashPlan\cache

leeg gooien, daarna werkte het weer

is een hidden/ verborgen map

voor andere os'en

Manually clear the cache
Stop the CrashPlan service.
Navigate to the cache directory for your operating system:
Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2008, and Server 2012: C:\ProgramData\CrashPlan\cache
To view this hidden folder, open a file browser and paste the path in the address bar. If you installed per user, see the file and folder hierarchy for file locations.
Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CrashPlan\cache
To view this hidden folder, open a file browser and paste the path in the address bar. If you installed per user, see the file and folder hierarchy for file locations.
OS X: /Library/Caches/CrashPlan
If you installed per user, see the file and folder hierarchy.
Linux: /usr/local/crashplan/cache
Solaris: /opt/sfw/crashplan/cache

crashplan upgrade probleem windows

eerst https://arl.nu/wiki/index.php/Windows#windows_.28un.29install_troubleshooter

daarna moest ik nog wel rechten op c:\program files\crashplan\upgrade fixen

hij klaagde over c:\program files\crashplan\upgrade\upgradeui

maar die zag ik helemaal niet, na verwijderen upgrade map, ging het goed

crashplan home stopt, mogelijk alternatief

https://portal.carbonite.com/#/welcometocarbonite/landingpage

mogelijk is dat goede opvolger?

zie hieronder wanneer ik alternatief moet hebben:

Hello,

After you migrated to CrashPlan for Small Business, the remainder of your CrashPlan for Home subscription was automatically applied to your account. Upon expiring, you began being billed 2.49 per device/per month on September 1st, 2018 as part of your one year promotional subscription. On September 1st, 2019, your promotional subscription will end and you will be billed the normal price of $10 per device/per month going forward. This subscription is only available monthly, there is no multi-month or yearly option.

Please let me know if you have any further questions or if there's anything else I can assist you with.

Best regards,

Trevor 
Customer Champion
Code42

op het moment 8 devices, mac/ windows en linux (doet carbonite niet)

bij crashplan zou dat dus 80 dollar per maand zijn

bij carbonite 24 dollar

https://www.carbonite.com/backup-software/buy-carbonite-safe

of kijken op:

https://www.cloudwards.net/crashplan-alternatives/

misschien is onderstaand, in combi met amazon s3 wel de beste:

https://www.duplicati.com/download

op dit moment 2,7Tb opgeslagen

moet dus alternatief vinden voor:

On September 1st, 2019, your promotional subscription will end

optie 2 synology cloud station drive/ server

mogelijk is dit een goede optie:

1. synology cloud station drive op de client

2. deze stuurt het naar de synology (maandelijks?)

3. de synology stuurt het naar een cloud van keuze

naast cloud station server moet je ook cloud sync op de synology zetten, deze kun je koppelen aan externe storage


wat linkjes:

https://www.synology.com/nl-nl/knowledgebase/DSM/help/DSM/Tutorial/backup_from_computer

https://www.synology.com/nl-nl/knowledgebase/DSM/help/CloudStationDrive/cloudstationdrive

https://www.synology.com/nl-nl/support/download/DS214#utilities

https://www.synology.com/nl-nl/support/download/DS713+#firmware

https://www.synology.com/nl-nl/knowledgebase/DSM/help/CloudSync/cloudsync

wat nadelen, niet zoals met crashplan dagelijkse backups, en ik zal een synology moeten kopen (pa heeft al)

denk dat ik het bij pa maar eens moet gaan testen....

voordeel is wel dat je lokaal ook een backup hebt, ipv alles uit de cloud

en ik moet nog even goed uitzoeken, wat voor opslag je erachter wil hangen.....

bijvoorbeeld dropbox

https://www.dropbox.com/plans

en dan misschien de teams optie? unlimited ?

dropbox is geen goede optie, het is namelijk minimaal 3 users, a 15 $ per maand, nu naar aws s3 aan het kijken...... (en daar dan NIET de standaard s3 maar s3 glacier, 15 $ vs 75 $ per maand.....)

nog even onderstaand testen:

1. file restore uit de cloud, decrypt?

2. wat gebeurt er bij verwijderen van een file op de client, is hij daar ook weg, of blijft hij staan? op de nas zelf is er een prullenmand

3. files single put max 5 gb, grotere files dmv multipart???

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/uploadobjusingmpu.html

decrypt op mac:

https://github.com/anojht/synology-cloud-sync-decrypt-tool

misschien is onderstaand beste optie:

https://cloud.google.com/storage/features/?hl=nl

crashplan mojave

https://support.code42.com/CrashPlan/6/Troubleshooting/macOS_Mojave_not_backing_up_files_with_personal_data?mkt_tok=eyJpIjoiTnpZMU9ESTFaVEUyTldRMCIsInQiOiJOZkd3MDM2UlhMN1ZuRW9mRWNHaGVLTE45UVdRNjZkS0JOMnpVeXp1NnNHRVpybmExOUZvU3E0b2ppNEJSQlNxQTVwQjVoTWRNdlRtdjJaeVM1aVFqUDRrZmZQTjdnYW1TVFZZS1ozclRoNk5mSmJFVERRZHdHdFh0TEU3cUltVCJ9

extra rechten geven